myGeeks

ИТ Комуникации

ENG     PHL     MK                                                                                                                  SHEMA LLC Consulting Company

Убрзување на протокот на идеи и информации во вашата организација.

Ние обезбедуваме најсовремена платформи и обука за извршителниот орган во вашата организација, менаџерски иот тим, со мобилни уреди и без-обзир каде се географски дисперзирани и со виртуелна работни тимови.

Збогатија соработката, производство, логиситка, со вградено известување, планирање и обука.

Елиминирање на повторувањена задачи и брзи решенија.

Овозможи ефикасна комуникација со вашите колеги, клиенти и колективна заедницата.

Повеќе информации наскоро  ќе се презентираат..