myGeeks

ИТ Консалтинг

ENG     PHL     MK                                                                                                                  SHEMA LLC Consulting Company


Денес во светот е во многу рана фаза на нова информатичка Технологија циклус

Кои се импликациите што стради вашата организација?

Со денешната брза измена на ИТ, многумина што  претпоставуваат што е практично, што е прифатливо и тие информации да ли се сеуште валидни повеќе?

Дали овие прашања си сте ги поставиле на вашиот ИТ?

Контактијате го myGeeks за експертиза, стратегија, упатство и визија.