myGeeks

ИТ Управување за Претпријатија

ENG     PHL     MK                                                                                                                  SHEMA LLC Consulting Company

Ние обезбедуваме организации со добро архитективна и административен претпријатие класа солуции, мисија на критичен IT инфраструктура со голема сигурност, брзина, приспособливост, сигурност, ефикасност и ниска латентност.

Дознајте повеќе за :

 Сервер и Клауд Нетуорк

Прошири ја ИТ инфраструктурата со сеопфатен и ефикасен виртуелизација и клауд.

ИТ Безбедност и Манаѓмент

Обезбеди ја вашата мрежа од заканите со добри алатки и ефективна обука.

Интерактивен Дизајн

Подобрување на вашата соработка и брендирање со извонредно мулти-допир платформи.

Комуникативен ИТ

Забрзување на протокот на идеи и информации во вашата организација

Програми и Апликации

Оспособување на вашата организација со сопствени прилагодени софтвер и бази на податоци (database).

Мобилни Солуции и Уреди

Трансформирај го секое место во ново работното место со таблети, со уреди на WiFi и 4G/LTE