myGeeks

EDI, AS2 & ERP Консалтинг

ENG     PHL     MK                                                                                                                  SHEMA LLC Consulting Company

Електронска размена на податоци

EDI е структуриран пренос на стандардизирани дигитални документи од еден компјутер на друг систем, компјутерски систем без човечка интервенција.

EDI документации, податоци и записи ги заменува во електрнски товар. Проверки и го следи продукцијата и развојот на секој продукт и дури помеѓу еден трговски партнер, а друг трговски партнер. - Потребни стапки за ИСО стандард и сертификации.

EDI пренесувачки начин што користи на договорена електронска обезбедена метода од страна на испраќачот и примачот..

Корпорации и организации во светот бараат своите точно-на-време и синџирот на снабдување производство трговски партнери, да се префрлат на EDI/AS2 комуникации.

Кои се предностите на EDI во текот хартиените документи?

Применливост Изјава до безбедност

AS2 е спецификација стандард со кој продавачот преку апликации како ЕДИ или други документи бебедно и сигурно преку интернет. AS2 или други документи се базира на HTTP (Хипертекст Протокол за пренос) и S / MIME (Безбедно  Мултинаменски интернет е-маил Екстензии) и обезбедува безбедност преку дигитални потписи и енкрипција.

myGeeks има големо искуство и практично планирање, имплементирње и управување со EDI/AS2/ERP системи софтверски.

Вредност

EDI заштедува парична вредност на организации со заменување или намалување на хартија-базирани на информации текови кои бараат голема доза на дистрибуција, организирање, пребарување, печатење и праќање факсови на хартиски документи.

Време

Хартија форми и документи чекаат некаква форма на човечка интеракција кој што е # 1 на "тешкотии" на организациите и индустрии ширум светот. EDI драматично го намалува времето на циклусот и во голема мера ја зголемува брзината на комуникација помеѓу трговски партнери. EDI елиминира потребата за рачно пренесување на документи и дестинации, од една страна намалува превозот и платежни грешки. Со EDI, точни информации се ажурира и брзо се приклучува на Претпријатие и Ресурс на Планирање (ERP) софтвер, кој што се сметководствени системи и бази на податоци (database).

Претпријатује и Ресурс Планирање

ERP е интегриран систем кој се користи од страна на претпријатија да се комбинира, организира и одржува на податоците кој што се потребни за најбитниот оператиивниот дел во фирмата. ERP систем спојува едни од клучните операции на компанијата, вклучувајќи производство, дистрибуција, финансии, човечки ресурси во едан софтверски систем. За многу компании, софтвер ERP е срцето на нивните операции и рбетот на организацијата.

ERP Апликации :