myGeeks

Овозможување на Ефективна ИТ Консалтинг и Менаџмент

ENG     PHL     MK                                                                                                                  SHEMA LLC Consulting Company

Што може myGeeks да обезбеди за вас?

myGeeks ИТ Консалтинг

Напредно размислување со ИТ стратегија е од витално значење во овие денови на брзи промени.

myGeeks ИТ Управување

Распоредно управување со мрежата на претпријатието, уреди и апликаци

myGeeks ИТ Услуги

Извештаи, обука, истражување, брендирање, движна графика и интерактивен дизајн.

 EDI AS2 & ERP Управување

Претпријатије Планирање на Ресурси and Електронска размена на податоци AS2

ИТ Обезбедување и Управување

Обезбеди ја вашата мрежа од интернет заканите со ефикасни алатки и ефективна обука.

Интерактивен Дезајн  

Подобрување на вашето брендирање и соработка со извонредно мулти-допир платформа.

ИТ и Комуникации

Убрзување на елктронскиот-проток на идеи и информации во текот на вашата организација

Програмирање и Апликации

Оспособување на вашата организација со сопствени прилагодени софтвер и бази на податоци

Мобилни решенија и уреди

Трансформирање секое работно место во ново работното место со таблети, и со WiFi и 4G/LTE.