myGeeks

Интерактивен Дизајн

ENG     PHL     MK                                                                                                                  SHEMA LLC Consulting Company

Интерактивен Дизајн овозможува Ефективни Комуникации

Ако ви треба стручност, специјалист или вашиот продукт и услуги да се комуницираат со светот...

Ако сакате да се здобијете со длабок и богат клиент интерацтивност и искуство во уникатно брендирање ...

Тогаш контактирајте myGeeks денес.

Иновирана Платформа  овозможува Иновирани Комуникации

Таблети со мулти-допир екрани се воведува поголема површина на  уреди. Овие нови уреди и платформи овозможуваат сосема ново ниво на соработка во вашата организација. Со ова овозможува движен интерфејс и што може да поттикне практична и виртуелна реалност, извонредна соработка што дозволува вертуални работни простори и средини.

ИТ Комуникации

Убрзување на протокот на идеи и информации во текот на вашата организација

Програми и Апликации

Оспособување на вашата организација со сопствени прилагодени софтвер и бази на податоци (database).

Мобилни Уреди

Трансформирај го секое место во ново работното место со таблети, преку WiFi/4G.