myGeeks

ИТ Услуги

ENG     PHL     MK                                                                                                                  SHEMA LLC Consulting Company

Интерактивен Дизајн

Подобрување на вашето брендирање па да се обезбедат шансите на клиенти.

myGeeks ИТ Консалтинг

Напредно размислување и ИТ стратегија е од витално значење во овие брзи промени.

Програмирање и Апликации

Оспособување на вашата организација со сопствени и прилагодени софтвер и бази на податоци (database).

ИТ Обезбедување и Манаџмент

Обезбеди ја вашата мрежа од заканите со силни алатки и ефективна обука.

Мобилни Солуции и Уреди

Трансформиње секое работно место во новата работно место со таблети преку WiFi и 4G/LTE.

ИТ Комуникација

Убрзување на протокот на идеи и информации во текот на вашата организација